SHOPAHOLIC: “Kipling” chandelier

The industrial inspired “Kipling” chandelier from Mercana features black and gold metal accents with small orb style shades. The modern take on industrial design blends well with a variety of interior design styles and makes for a great conversation piece. Available at Elizabeth Interiors, Burlington.
elizabethinteriors.com